Dziecko przebywające w brzuchu łączy się z kobietą przy pomocy pępowiny. Po urodzeniu zostaje ona przecięta, a kikut pępowiny pozostały przy pępku musi być właściwie pielęgnowany. Jest to niezwykle istotne, gdyż tylko wtedy rana wyleczy się szybko, a kikut odpadnie.

Pępowina jest łącznikiem dziecka z łożyskiem. Dzięki niej dostaje on tlen, substancje odżywcze, a także umożliwia ona pozbywanie się produktów przemiany materii. Właśnie z tego powodu można stwierdzić, że jej rola jest nieograniczona, gdyż bez niej żadne dziecko nie jest w stanie przeżyć.

Kiedy dziecko przychodzi na świat pępowina zostaje przecięta, jednakże w pierwszej kolejności należy ją zacisnąć mniej więcej 2 cm od powierzchni brzucha. Do ochrony kikuta używa się gazika. Pierwsza doba życia dziecka jest jednoznaczna z posiadaniem kikuta pępowiny w odcieniu biało-niebieskim, jest on do tego wilgotny. Jednakże z biegiem czasu zaczyna on kurczyć się oraz wysuszać. Następnie zauważa się zmianę koloru, najpierw na żółty, a jeszcze później na czarny.

Jeszcze zanim szczęśliwa mama uda się do domu ze swoją pociechą należy upewnić się, że zacisk kikuta pępowiny został odpięty. Kikut pępowiny odpada, musi to nastąpić między 5 a 15 dniem życia dziecka. To bardzo ważne, a przekroczenie tego terminu wiąże się z obowiązkową wizytą u lekarza pierwszego kontaktu.

Jak właściwie dbać o pępek?

Kikut pępowiny może w bardzo krótkim czasie zakazić się. W związku z tym konieczne jest potraktowanie go jako rany skorej do infekcji oraz komplikacji. Kiedy wziąć pod uwagę pierwsze 72 godziny po odcięciu pępowiny, na powierzchni kikuta gromadzą się niechorobotwórcze bakterie. Bardzo ważne jest, aby wtedy dobrze się nim zajmować, gdyż te niegroźne bakterie mogą zmienić się w chorobotwórcze. Właśnie dlatego podstawowe zadanie w pielęgnacji polega na jałowym zabezpieczeniu kikuta pępowiny. W dalszej kolejności należy bardzo o niego dbać.

Jeżeli dziecko przebywa z mamą w szpitalnych warunkach szansa na zakażenie oraz infekcję pępka jest naprawdę niewielkie. Jest to związane z tym, że w trakcie bezpośrednich kontaktów kobieta dostarcza noworodkowi normalną, niechorobotwórczą florę bakteryjną, która chroni przed dolegliwościami związanymi z pępkiem.

Do oczyszczania pępka używa się zwilżone w wodzie gazika. Powinno odbywać się to raz dziennie. Po tej czynności konieczne jest pozostawienie go do wyschnięcia. Dobrze jest wietrzyć ten obszar ciała, gdyż powietrze sprawia, że rana goi się zdecydowanie szybciej. Ważne jest także sposób zakładania pieluszki. Należy odwijać brzeg, żeby kikut był odkryty.