Wiele źródeł podaje, iż woda to niezbędny do życia element, bez którego organizm ludzki szybko słabnie, a przy dłuższej jego podaży — nawet umiera. Współcześnie świadomość ludzka o istocie wody i jej ilości, jaką trzeba dostarczyć do organizmu każdego dnia, jest dość wysoka. Jednak dość rzadko mówi się o jakości, jaka powinna mieć.

Jonizator wody — ogólna charakterystyka

Jonizator wody jest urządzeniem, który poprzez poddanie wody procesowi elektrolizy sprawia, iż podnosi się jej pH oraz staje się ona alkaliczna. Takie warunki sprawiają, iż korzystnie wpływa na organizm ludzki — jej systematyczne picie wspomaga witalność oraz odporność, jak i również pomaga zwalczać różne schorzenia, które powstały w wyniku nadmiernego zakwaszenia. Popularność takich urządzeń, jak jonizator wody, miał swój początek w Japonii i na Dalekim Wschodzie. Z tamtych okolic ta metoda podwyższenia jakości tego roztworu przywędrowała do USA i Europy.

Na czym polega proces jonizacji wody?

Jonizacja wody jest procesem, w którym następuje podniesienie pH wody, przy jednoczesnym obniżeniu jej ORP (ang. Ocidation Reduction Potencjał, znany pod nazwą potencjału redukcji utleniania), przy pomocy jonizatorów wody, które wykorzystują zjawisko elektrolizy lub specjalne materiały.

Z reguły wodę jonizuje się na dwa sposoby — przez przepuszczenie przez nią elektryczności lub w wyniku użycia wspomnianych specjalnych minerałów (mowa przede wszystkim o turmalinie i koralowych). Z tego powodu jonizatory dzieła się na dwa typy: jonizatory mineralne oraz jonizatory-elektrklizery, w których jonizacja następuje przy pomocy prądu elektrycznego.

Sam proces jonizacji wody polega na podwyższeniu pH tego roztworu do bardzo zasadowego oraz obniżenia wartości potencjału redox ORP. Wraz z niższą wartością potencjału wody, potrzebny jest większy reduktor. Woda oddaje wolne elektrony wolnym rodnikom, tym samym przekształcając je w cząsteczki wody. Woda jonizowana, zwana także żywą lub alkaliczna, ma wysokie pH alkaliczne oraz cechuje się obniżonymi wartościami redox.

Jonizator wykorzystuje do jonizacji proces elektrolizy. Woda w jonizatorze naczyniowym jest jonizowana przy pomocy dwóch elektrod — katody i anody, natomiast w przepływowym typie tego urządzenia zmiana pH oraz potencjał redox ma miejsce na skutek klasycznej elektrolizy wody. Taki sprzęt zawiera również filtry do głębokiego oczyszczania, które eliminują z wody wszelkie metale ciężkie, zanieczyszczenia chemiczne oraz bakterie.